Xerno.cz

Slovník pojmů

Vyhledávání v rámci této stránky provedete stisknutím CTRL + F.


Zkratka / pojemNázevWikipedia
Popis


AjaxAsynchronní JavaScript a XML (orig. Asynchronous JavaScript and XML)Ajax na Wikipedia.org
Ajax je název souhrnu webových technologií, které umožňují načítat části obsahu webové stránky na pozadí, tedy bez nutnosti načtení celé webové stránky.


ApacheApache HTTP ServerApache na Wikipedia.org
Apache je open-source-software webový server pro veškeré platformy. Jedná se o nejrozšířenější webový server na světě a také Xerno.cz jej používá.


CMSSystém pro správu obsahu (orig. Content management system)CMS na Wikipedia.org
CMS je někdy označován jako redakční systém a slouží pro správu a údržbu obsahu webových stránek, jako jsou texty, obrázky a jiná média.


CSSKaskádové styly (orig. Cascading Style Sheets)CSS na Wikipedia.org
CSS je jazyk pro popis způsobu zobrazení grafiky webových stránek.


DHTMLDynamické HTML (orig. Dynamic HTML)DHTML na Wikipedia.org
DHTML je kombinace technologií (HTML, JavaScript (jQuery), CSS) používaných k tvorbě interaktivních webových stránek (různé animace, pohyby, triky).


DebianDebianDebian na Wikipedia.org
Debian je jednou z nejstarších dosud vyvíjených distribucí Linuxu. Vyvíjí ji velké množství dobrovolníků z celého světa a jedná se o nejrozšířenější distribuci na světě.


FlashAdobe FlashFlash na Wikipedia.org
Flash je grafický vektorový program používaný především na webu pro interaktivní animace, reklamu a hry. Jeho výhodou malá velikost výsledných souborů. Pro fungování v internetovém prohlížeči vyžaduje zdarma dostupný Adobe Flash


FrameworkFrameworkFramework na Wikipedia.org
Framework je softwarová struktura, jež je základem aplikací postavených na daném frameworku a tím pomáhá jeho rychlejšímu vývoji.


HTMLZnačkovací jazyk pro hypertext (orig. HyperText Markup Language)HTML na Wikipedia.org
HTML je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému WWW, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.


ITInformační technologie (orig. Information technology)IT na Wikipedia.org
IT (nebo také ICT) jsou informační a komunikační technologie, které nějakým způsobem souvisí s počítači. Také se tím označuje věda o fungování počítačů.


JavaJavaJava na Wikipedia.org
Java je silně objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinula firma Sun Microsystems, jež nyní vlastní Oracle Corp. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších a nejpopulárnějších programovacích jazyků na světě. V rámci webových stránek se používá jako aplikace spouštěné přes zásuvný modul.


JavascriptMultiplatformní interpretovaný objektově orientovaný skriptovací jazyk (orig. Cross-platform interpreted scripting and object-oriented language)Javascript na Wikipedia.org
Javascript je programovací jazyk určený především pro tvorbu dynamických webových stránek (animace, uživatelská interakce, atp...)


LAMPLinux-Apache-MySQL-PHPLAMP na Wikipedia.org
LAMP je zkratka označující balík open-source softwaru používaného pro servery jako platforma hostingu webových stránek. L = Linux (operační systém), A = Apache (webový server), M = MySQL (databázový systém), PHP / Perl / Python (programovací jazyky).


LinuxLinuxLinux na Wikipedia.org
Linux je open-source operační systém, který je šířen pomocí distribucí. Vyniká svou bezpečností a výkonností, proto je ve velkém nasazován na servery, chytré mobily a tablety. V posledních letech se začíná nasazovat také na domácí počítače.


MSSQLMicrosoft SQL ServerMSSQL na Wikipedia.org
Microsoft SQL Server je relační databázový a analytický systém pro internetové obchody vyvinutý společností Microsoft.


MySQLDatabázový systém komunikující dialektem jazyka SQL (orig. The database system communicating dialect of SQL)MySQL na Wikipedia.org
Databáze MySQL je nejčastěji využívaný databázový systém (engine) pro tvorbu webových stránek, neboď vyhovuje svojí nenáročností a mocnými schopnostmi zabalenými do open-source balíku.


OSOperační systém (orig. Operating system)OS na Wikipedia.org
Operační systém je základní sotwarové vybavení každého počítače, jehož úkolem je umožnit uživateli počítač ovládat. Skládá se z jádra a systémových nástrojů, jejichž hlavním účelem je vytvoření aplikačního rozhraní pro procesy.


Open-sourceSoftware s otevřeným zdrojovým kódem (orig. Open source software)Open-source na Wikipedia.org
Otevřenost zdrojového kódu znamená technickou dostupnost zdrojového kódu softwaru a jeho dokumentace a také bezplatnou dostupnost pro použití za dodržení licenčních podmínek.


PHPHypertextový preprocesor (orig. Hypertext Preprocessor)PHP na Wikipedia.org
PHP je skriptovací programovací jazyk určený především pro tvorbu dynamických webových stránek a webových aplikací například ve formě HTML, XHTML či WML.


PostgreSQLDatabázový systém komunikující jazykem PL/pgSQL (orig. The database system communicating language PL/pgSQL)PostgreSQL na Wikipedia.org
PostgreSQL, nebo také Postgres či pgSQL, je multiplatformní objektově-relační databázový systém (ORDBMS).


SEMMarketing ve vyhledávačích (orig. Search Engine Marketing)SEM na Wikipedia.org
SEM je marketing vy vyhledávačích a to znamená online reklama, propagace a medializace. Celkově je SEM zaměřené na zvyšování návštěvnosti webových stránek.


SEOOptimalizace pro vyhledávače (orig. Search Engine Optimization)SEO na Wikipedia.org
SEO je způbos vytváření a upravování webových stránek tak, aby jejich obsah byl vhodný pro automatizované roboty internetových vyhledávačům a tím se usnadnilo zažazení stránek do indexu vyhledávače.


ServerServerServer na Wikipedia.org
Server je označení pro výkonný počítač, který poskytuje služby po síti. Zároveň se tak označují programy, které na takových počítačích takové služby zproztředkovávájí (na internetových serverech je to typicky Apache webový server).


UbuntuUbuntuUbuntu na Wikipedia.org
Ubuntu je linuxová distribue pro mnohá zařízení; od netbooků po servery. Je sponzorována a do jisté míry také vyvíjena společností Canonical Ltd. Jde o druhou nejpoužívanější distribuci Linuxu na světě a první nejpoužívanější na domácích počitačích.


WWWCelosvětová internetová pavučina (orig. World Wide Web)WWW na Wikipedia.org
WWW je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů.


XHTMLRozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk (orig. Extensible HyperText Markup Language)XHTML na Wikipedia.org
XHTML je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů na internetu; měl být nástupcem HTML, které však nabralo druhý dech a vývoj XHTML již dále nepokračuje.


XMLRozšiřitelný značkovací jazyk (orig. Extensible Markup Language)XML na Wikipedia.org
XML je zjednodušená podoba obecného značkovacího jazyka SGML. Používá se pro serializaci dat a je určen především pro publikaci dat přístrojům / aplikacím.


jQueryjQueryjQuery na Wikipedia.org
jQuery je lehká JavaScriptová knihovna, fungující napříč prohlížeči. Byla vyvinuta za účelem snadnější interakce mezi HTML a JavaScriptem. Její hlavní výhodou je snadná tvorba animací efektů.