Xerno.cz

Programovací jazyk PHP a databáze MySQL

PHP a MySQL bývá nejčastějším spojením při tvorba webových stránek. Používá to celá řada frameworků a redakčních systémů, vyjímkou není ani Xerno CMS.

PHP

PHP (Personal Home Page, též Hypertext Preprocessor) je jeden ze dvou nejpoužívanějších skriptovacích programovacích jazyků, určený zejména pro programování dynamických internetových stránek. Dá se využít při tvorbě webových, desktopových a konzolových aplikací a lze jej začlenit do struktury některých jiných programovacích jazyků.

Obrovská výhoda PHP spočívá v jeho nezávislosti na platformě; rozdíly v operačních systémech (Windows Server, Linux, Solaris) se omezují jen na několik málo funkcí. PHP také podporuje přístup k naprosté většině databází (například MySQL, Oracle, PostgreSQL, MSSQL a další), širokou řadu internetových protokolů (HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP, …), práci s vyspělou grafikou, textovým obsahem i vloženými soubory. Nabízí nepřebernou řadu možností využití, což je při vytváření kvalitních webových stránek nezbytné.

MySQL

MySQL je široce využívaná multiplatformní databáze, s níž se komunikuje za pomoci jazyka SQL. Lze ji snadno instalovat na Windows Server, Linux i Solaris, má vysoký výkon a rychlost. V poslední době již podporuje také triggery, uložené procedury a pohledy a má stále spolehlivější metody zálohování. Jde o populární, rychlý a vyspělý databázový systém.