Xerno.cz

HTML a CSS

Spojenie HTML a CSS je prakticky jedinným naozaj fungujúcim spojením pre tvorbu webových stránok. Defacto každá profesionálna webová stránka je tvorená práve týmito jazykmi.

HTML

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk pre hypertext. Patrí medzi jazyky pre vytváranie stránok v systéme WWW (World Wide Web), ktorý umožňuje publikáciu dokumentov na Internete. Možno v ňom napísať jednoduchšie webové stránky a pomerne ľahko ho ovládnu aj začiatočníci. Pre tvorbu stránok s bohatým obsahom a komplikovanejšie štruktúrou sú však potrebné hlboké znalosti tohto jazyka, ktorý je vo verzii 5 skutočne veľmi mocným nástrojom.

CSS

CSS alebo kaskádové štýly (Cascading Style Sheets) je jazyk určený pre spôsob zobrazenia stránok napísaných v jazykoch HTML, XML či XHTML. Umožňuje vytvoriť graficky vyspelejšie stránky ako napríklad čisto pri použití HTML.