Xerno.cz

Programovací jazyk PHP a databázy MySQL

PHP a MySQL býva najčastejším spojením pri tvorba webových stránok. Používa to celá rada frameworkov a redakčných systémov, výnimkou nie je ani Xerno CMS.

PHP

PHP (Personal Home Page, tiež Hypertext Preprocessor) je jeden z dvoch najpoužívanejších skriptovacích programovacích jazykov, určený najmä pre programovanie dynamických internetových stránok. Dá sa využiť pri tvorbe webových, desktopových a konzolových aplikácií a možno ho začleniť do štruktúry niektorých iných programovacích jazykov.

Obrovská výhoda PHP spočíva v jeho nezávislosti na platforme, rozdiely v operačných systémoch (Windows Server, Linux, Solaris) sa obmedzujú len na niekoľko málo funkcií. PHP tiež podporuje prístup k naprostej väčšine databáz (napr. MySQL, Oracle, PostgreSQL, MSSQL a ďalšie), široký rad internetových protokolov (HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP,...), prácu s vyspelou grafikou, textovým obsahom i vloženými súbory. Ponúka nepreberné množstvo možností využitia, čo je pri vytváraní kvalitných webových stránok nevyhnutné.

MySQL

MySQL je široko využívaná multiplatformové databázy, s ktorou sa komunikuje za pomoci jazyka SQL. Možno ju ľahko inštalovať na Windows Server, Linux aj Solaris, má vysoký výkon a rýchlosť. V poslednej dobe už podporuje aj triggery, uložené procedúry a pohľady a má stále spoľahlivejšie metódy zálohovania. Ide o populárne, rýchly a vyspelý databázový systém.